Damocraft 1750 "Osprey"

Damocraft 1750 “Osprey”

De boot heeft een lengte van 5,25 m en een breedte van 2,23 m hierdoor is dit schip bij uitstek gemaakt voor roofvis-visserij. De boot wordt gefabriceerd onder CE-keur categorie C.

De Damocraft 1750 is hiermee ontworpen voor het varen in kustwateren, riviermondingen, baaien, meren en rivieren tot en met windkracht 6 op de schaal van Beaufort en een golfhoogte van maximaal 2 meter, kortom dit schip is bij uitstek geschikt voor elke visserij en recreatieve toepassingen. Ondanks de afmetingen van de Damocraft 1750 blijft het schip zeer wendbaar en heeft een geringe diepgang. Het toepassen van een delta tap zorgt voor een verbeterde stabiliteit bij een hoge snelheid en een maximaal getrimde boot.

In de indeling van het schip zit alle ervaring die Damocraft inmiddels heeft opgedaan. Er is een grote hengelkast aanwezig waarin maar liefst 8 hengels kunnen worden opgeborgen. Onder de hengelkast zit een opbergruimte voor accu’s voor een fronttroller. Het schip is voorzien van zeer veel opbergruimtes met luiken (aantal verschillend in Tiller- of consoleversie) en 2 toegangsluiken.

De Damocraft 1750 heeft een maximale motorisering van 175 pk (128,50 kW). De boot is standaard voorzien van een in de vloer geplaatste brandstoftank van aluminium met een tankcapaciteit van 90 liter!!

De boot is leverbaar in een Tiller- of als Consoleversie. De boot kan tevens voorzien worden van een verlenging van het achterdek waardoor er tevens  extra bergruimte met luiken ontstaan.

Voor nadere informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Damocraft 1750 “Osprey”

The boat has a length of 5.25 m and a beam of 2.23 m, making this ship pre-eminently made for predatory fishing. The boat is manufactured under CE-mark category C.

The Damocraft 1750 is therefore designed for sailing in coastal waters, estuaries, bays, lakes and rivers up to wind force 6 on the Beaufort scale and a wave height of up to 2 meters, in short, this ship is ideally suited for any fishing and recreational applications. . Despite the dimensions of the Damocraft 1750, the ship remains very manoeuvrable and has a shallow draft. Applying a delta tap provides improved stability at high speed and a maximum trimmed boat.
The layout of the ship contains all the experience that Damocraft has gained in the meantime. There is a large rod cabinet available in which up to 8 rods can be stored. Under the rod box is a storage space for batteries for a front troller. The ship is equipped with a lot of storage spaces with hatches (number differs in Tiller or console version) and 2 access hatches.

The Damocraft 1750 has a maximum motorization of 175 hp (128.50 kW). The boat is standard equipped with an aluminum fuel tank with a tank capacity of 90 liters placed in the floor!!
The boat is available in a Tiller or Console version. The boat can also be provided with an extension of the aft deck, which also creates extra storage spaces with hatches.

For further information, please feel free to contact us.