Damocraft 1750 "Osprey"

Damocraft 1750 “Osprey”

De Damocraft 1750 “Osprey” is de ultieme roofvisboot uit de serie van Damocraft visboten en heeft met zijn naam een mooie verwijzing naar de steeds meer voorkomende visjager in Nederland; de visarend. Met een lengte van 5,25 m en een breedte van 2,11 m is dit schip bij uitstek gemaakt voor roofvis-visserij. De boot wordt gefabriceerd onder CE-keur categorie C.

De Damocraft 1750 is hiermee ontworpen voor het varen in kustwateren, riviermondingen, baaien, meren en rivieren tot en met windkracht 6 op de schaal van Beaufort en een golfhoogte van maximaal 2 meter, kortom dit schip is bij uitstek geschikt voor elke visserij en recreatieve toepassingen. Ondanks de afmetingen van de Damocraft 1750 blijft het schip zeer wendbaar en heeft een geringe diepgang. Het toepassen van een delta tap zorgt voor een verbeterde stabiliteit bij een hoge snelheid en een maximaal getrimde boot.

In de indeling van het schip zit alle ervaring die Damocraft inmiddels heeft opgedaan. Er is een grote hengelkast aanwezig waarin maar liefst 8 hengels kunnen worden opgeborgen. Onder de hengelkast zit een opbergruimte voor accu’s voor een fronttroller. Het schip is voorzien van zeer veel opbergruimtes met luiken (aantal verschillend in Tiller- of consoleversie) en 2 toegangsluiken.

De Damocraft 1750 heeft een maximale motorisering van 150 pk (110,2 kW). De klant kan als optie kiezen voor een standaard kunststof brandstoftank van 43 liter welke wordt geplaatst in het achterdek of een in de vloer geplaatste brandstoftank van aluminium met een tankcapaciteit van 90 liter!! (optie).

 De Damocraft 1750 is leverbaar in 2 typen;

1)  Damocraft 1750 basis

2)  Damocraft 1750 roofvis

Daarnaast zijn beide typen leverbaar in een Tiller- of als Consoleversie. Beide typen kunnen tevens voorzien worden van een verlenging van het achterdek waardoor er tevens 2 extra bergruimten met luiken ontstaan.

Voor nadere informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Damocraft 1750 “Osprey”

The Damocraft 1750 “Osprey” is the ultimate predatory fishing boatfrom the Damocraft fishingboats series and is named after a beautiful fish hunterin the Netherlands, the Osprey. With a length of 5.25 m and a width of 2.11 m this ship is made for predator fishing. The boat is manufactured under CE category C certificate. The Damocraft 1750 is synonymous with sailing in coastal waters, estuaries, lakes and rivers up to wind force 6 on the Beaufort scale and a wave height of up to 2 meters in short this ship is definitelymade for every possible fishing trip and recreational purpose.

Despite the size of the Damocraft 1750, the ship remains very agile and has a shallow draft. The use of a delta tap provides an improved stability at high speed and  maximum trimmed boatThe layout of the ship displays all the experience that Damocraft has gained in the meantime. There is a large fishing rod box applied in which no less than 8 rods can be stored. There is a storage compartment for batteries for the front roller underneath the fishing rod case. The ship is equipped with many storage compartments with hatches (number will depend on which version you chose: tiller or console version) and 2 access hatches.

The Damocraft 1750 has a maximum motorization of 150 hp (110.2 kW). The customer can optional choose between a standard 43 liter plastic fuel tank in the rear deck or an aluminum fuel tank with a tank capacity of 90 liters !!.

 The Damocraft 1750 is available in 2 types;

1) Damocraft 1750 basis

2) Damocraft 1750 predatory fish

Furthermore, both types are available in a Tiller or Consol version. Both types can also be provided with an extension of the rear deck, which also creates 2 additional storage spaces with hatches.

For further information please contact us this is always without obligation.