Damocraft 1550 "Common tern"

Damocraft 1550 “Common tern”

De Damocraft 1550 “Common tern” is een verkleinde versie van de ultieme roofvisboot uit de serie van Damocraft visboten; de Damocraft 1750. Hij dankt zijn naam aan een kleine visjager in Nederland; het visdiefje, klein van stuk maar zeer effectief.

Met een lengte van 4,65 m en een breedte van 2,11 m is dit schip bij uitstek gemaakt voor roofvis-visserij. De boot wordt gefabriceerd onder CE-keur categorie C.De Damocraft 1550 is hiermee ontworpen voor het varen in kustwateren, riviermondingen, baaien, meren en rivieren tot en met windkracht 6 op de schaal van Beaufort en een golfhoogte van maximaal 2 meter. Het toepassen van een delta tap zorgt voor een verbeterde stabiliteit bij een hoge snelheid en een maximaal getrimde boot.

De verschillende bergvakken kunnen met behulp van opties geheel naar wens van de klant worden ingedeeld. 

De Damocraft 1550 heeft een maximale motorisering van 90 pk (66,12 kW). De Damocraft 1550 kan als optie worden voorzien van een kunststof brandstoftank van 43 liter welke wordt geplaatst in het achterdek. De Damocraft 1550 is leverbaar in een Tiller- of als Consoleversie.

Voor nadere informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Damocraft 1550 “Common tern”

The Damocraft 1550 “Common tern” is a reduced version of the ultimate predator of the Damocraft fishing boats series; the Damocraft 1750. He owes his name to a small fish hunter in the Netherlands; the common tern, small in size but very effective.

 With a length of 4.65 m and a width of 2.11 m this ship is pre-eminently made for predator fishing. The boat is manufactured under CE category C certificate. The Damocraft 1550 is designed for sailing in coastal waters, estuaries, bays, lakes and rivers up to and including wind force 6 on the Beaufort scale and a wave height of up to 2 meters. Applying a delta tap provides improved stability at a high speed and maximum trimmed boat.

The various storage compartments can be arranged entirely according to the customer’s wishes. The Damocraft 1550 has a maximum motorization of 90 hp (66.12 kW). The Damocraft 1550 can optionally be equipped with a 43 liter synthetic fuel tank which is placed in the rear deck. The Damocraft 1550 is available in a Tiller or Consol version.

For further information please contact us this is always without obligation.