Damocraft 1550 "Kingfisher"

Damocraft 1550 “Kingfisher”

De Damocraft 1550 “Kingfisher” is de kleinste uit de serie van Damocraft visboten. Hij dankt zijn naam aan de kleinste kleine visjager in Nederland; de ijsvogel. Met een lengte van 4,65 m en een breedte van 2,11 m is dit een geweldige visboot. De boot wordt gefabriceerd onder CE-keur categorie C.

De Damocraft 1550 is hiermee ontworpen voor het varen in kustwateren, riviermondingen, baaien, meren en rivieren tot en met windkracht 6 op de schaal van Beaufort en een golfhoogte van maximaal 2 meter. Het toepassen van een delta tap zorgt voor een verbeterde stabiliteit bij een hoge snelheid en een maximaal getrimde boot. De verschillende bergvakken kunnen met behulp van opties geheel naar wens van de klant worden ingedeeld.

De Damocraft 1550 heeft een maximale motorisering van 50 pk (36,74 kW). De Damocraft 1550 kan worden voorzien van een kunststof brandstoftank van 33 liter welke wordt geplaatst in het achterdek. De Damocraft 1550 is leverbaar in een Tiller- of als Consoleversie.

Voor nadere informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Damocraft 1550 “Kingfisher”

The Damocraft 1550 “Kingfisher” is the smallest in the series of Damocraft fishing boats. He ownes his name to the smallest little fish hunter in the Netherlands; the Kingfisher. With a length of 4.65 m and a width of 2.11 m this is a great fishing boat. The boat is manufactured under CE category C certificate.

The Damocraft 1550 is designed for sailing in coastal waters, estuaries, bays, lakes and rivers up to and including wind force 6 on the Beaufort scale and a wave height of up to 2 meters. Applying a delta tap provides improved stability at a high speed and maximum trimmed boat. The various storage compartments can be arranged entirely according to the customer’s wishes.

The Damocraft 1550 has a maximum motorization of 50 hp (36.74 kW). The Damocraft 1550 can optionally be equipped with a synthetic fuel tank of 33 liters which is placed in the rear deck. The Damocraft 1550 is available in a Tiller or Consol version.

For further information please contact us this is always without obligation.