About us

Over ons

Damocraft Fishingboats is een nieuwe onderneming welke is opgericht door Dammes en Monique Oldenburg. De eerste 2 letters van onze namen zijn de basis van de naam van de onderneming, welke zich voornamelijk bezig zal houden met het fabriceren en verkopen van aluminium visboten.

Als directeur/eigenaar van meerdere bedrijven binnen de civiele techniek, hou ik me vooral bezig met de organisatie van de bedrijven en kan ik bogen op een ervaring van ruim 30 jaar. Het ondernemen zit derhalve dan ook in mijn bloed.

Via mijn hobby als roofvisser ben ik veelvuldig betrokken geweest bij de bouw van aluminium visboten. Uit deze ervaring heb ik de goede werkmethodes en uitgangspunten voor het bouwen van aluminium visboten ervaren en heb ik tevens processen en werkmethoden gezien welke nog beter kunnen.

Dit gaf mij voldoende aanleiding om een volgend eigen bedrijf op te starten, naast de overige bedrijven, wat Damocraft visboten gaat bouwen en tevens gebruik kan maken van alle disciplines en faciliteiten welke aanwezig zijn binnen de overige bedrijven.

Samen met een gerenommeerde nautische ontwerper, Bruce Roberts Europe bv, hebben we het platform voor de Damocraft visbotenserie ontwikkeld. Vanuit dit platform zijn alle nautische berekeningen en ontwerpen voor alle boottypen gemaakt. Alle boten binnen de Damocraft visboten serie vallen onder de CE categorie C.

Wij zijn ervan overtuigd dat we met een fantastisch Nederlands product op de markt gaan komen waarin de ervaringen van vele prominente roofvissers zijn verwerkt.

Met trots presenteren wij u de Damocraft Fishingsboats serie.

About us

Damocraft Fishingboats is a new company that was founded by Dammes and Monique Oldenburg. The first 2 letters of our names are the basis of the name of the company, which will mainly deal with the manufacture and sale of aluminum fishing boats.

As director / owner of several companies in civil engineering, I am mainly involved with the organization of the companies in which I have an experience of more than 30 years. Enterprisingis therefore  in my blood.

Through my hobby as a predatory fisherman, I was frequently involved in the construction of aluminum fishing boats. From this experience I have seen the good working methods and starting points for building aluminum fishing boats and I have also seen processes and working methods that can be improved.

This gave me sufficient reason to start up my own company, in addition to the other companies, Damocraft will build fishing boats and has the opportunity to make use of all disciplines and facilities that are present within the other companies.

Together with a renowned nautical designer, Bruce Roberts Europe bv, we have developed the platform for the Damocraft fishingboats series. From this platform all nautical calculations and designs for all boat types were made. All boats within the Damocraft fishingboats series fall under the CE category C.

We proudly present you the Damocraft Fishingsboats series.