Damocraft 1650 "Cormorant"

Damocraft 1650 “Cormorant”

De Damocraft 1650 “Cormorant” is een allround visboot uit de serie van Damocraft visboten en ook deze boot heeft met zijn naam een mooie verwijzing naar de aalscholver, ook een visetende vogel in Nederland.

Met een lengte van 4,95 m en een breedte van 2,11 m is dit schip geschikt voor vele soorten visserij. De boot wordt gefabriceerd onder CE-keur categorie C. De Damocraft 1650 is hiermee ontworpen voor het varen in kustwateren, riviermondingen, baaien, meren en rivieren tot en met windkracht 6 op de schaal van Beaufort en een golfhoogte van maximaal 2 meter.

Ondanks de afmetingen van de Damocraft 1650 blijft het schip zeer wendbaar en heeft een geringe diepgang. Het toepassen van een delta tap zorgt voor een verbeterde stabiliteit bij een hoge snelheid en een maximaal getrimde boot. De basis voor de indeling van de Damocraft 1650 is zoveel mogelijk bergruimte. De verschillende bergvakken kunnen met behulp van opties geheel naar wens van de klant worden ingedeeld. De Damocraft 1650 heeft een maximale motorisering van 150 pk (110,2 kW). De Damocraft 1650 kan als optie worden voorzien van een kunststof brandstoftank van 43 liter welke wordt geplaatst in het achterdek. De Damocraft 1650 is leverbaar in een Tiller, Console of als verlengd voordekversie.

Voor nadere informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Damocraft 1650 “Cormorant”

The Damocraft 1650 “Cormorant” is an allround fishing boat from the Damocraft fishingboats series and is named after the beautiful cormorant, also a fish-eating bird in the Netherlands. With a length of 4.95 m and a width of 2.11 m this ship is suitable for many types of fishing. The boat is manufactured under CE category C certificate. The Damocraft 1650 is designed for sailing in coastal waters, estuaries, bays, lakes and rivers up to and including wind force 6 on the Beaufort scale and a wave height of up to 2 meters.

Despite the dimensions of the Damocraft 1650, the ship remains very maneuverable and has a shallow draft. Applying a delta tap provides improved stability at a high speed and maximum trimmed boat. The basis for the layout of the Damocraft 1650 is designed to include as much storage space as possible. The various storage compartments can be arranged entirely according to the customer’s wishes. The Damocraft 1650 has a maximum motorization of 150 hp (110.2 kW).

The Damocraft 1650 can optionally be equipped with a 43 liter synthetic fuel tank which is placed in the rear deck. The Damocraft 1650 is available in a Tiller, Consol or extended frontdeck version.

For further information please contact us this is always without obligation.