NEWS

Hieronder vindt u een overzicht van onze nieuwsberichten.

Wilt u op de hoogte blijven van al onze updates? Like dan zeker ook even onze Facebookpagina: 

https://www.facebook.com/Damocraftfishingboats

Below you will find an overview of all our news items.
Do you want to stay informed of all our updates? Please like our Facebook page:
https://www.facebook.com/Damocraftfishingboats

Update april Damocraft 2000

 

Omdat het nog erg rustig is met nieuwe opdrachten, wordt er veel laswerk tussendoor uitgevoerd.

De Damocraft 2000 begint een serieuze gestalte te worden. Het (af) laswerk aan de binnenzijde is voor 80% gereed. Hierna kunnen de binnenwanden worden aangebracht en afgelast. Ook de brandstoftank zittingen en de opleggingen voor de dekken worden vervolgens aangebracht.

Verder staat op de planning het volledig aflassen van de buitenzijde van de boot welke hiervoor meerdere keren wordt gedraaid. Inmiddels is de (optionele) brandstoftank voor de Damocraft 2000 in prefab uitgevoerd. Een optionele aluminium brandstoftank wordt gemaakt van 6 mm aluminium en volledig afgelast aan zowel binnenzijde als buitenzijde. De tanks worden voorzien van klots schotten en per compartiment krijgt de tank een inspectieluik zodat alle compartimenten kunnen worden geïnspecteerd. De benodigde aansluitingen op tank, zoals vulpunt, ontluchting, vlotter en motoraanzuiging moeten nog worden aangebracht.

Damocraft levert haar aluminium brandstoftanks met een afperscertificaat. Nadat de tank volledig is geassembleerd, ondergaat deze een lektest door middel van een afpersdruk waarin de aansluitpunten worden meegenomen. Elke Damocraft aluminium brandstoftank wordt voorzien van een afpers certificaat.  

Update February 2019

The welding work on our own Damocraft 2000 has been stopped for a while because of other assignments.


All transverse and longitudinal frames have now been installed and the skin plates of 5 mm have also been applied. The transit sleeves which are to be used for the transit of all the electrical cables etc., have been installed from the back to the console in the form of a square tube.

From the console to the point with 2 small tubes, from the left to the right by an aluminum tube, from the battery box under the rod box to the bow also an aluminum tube. This ensures that all cabling is safely in tubes and tubes and can be replaced very easily later on. The boat is now completely welded on the inside before being able to place the skin plates on the inside and the edge plates.

In addition, the tank, which is made of 6 mm aluminum, is also welded and pressed, to check for leaks.

 

 

 

 

Update februari 2019

Het laswerk aan onze eigen Damocraft 2000 heeft even stilgelegen vanwege overige opdrachten.

Inmiddels zijn alle dwars- en langs spanten aangebracht en zijn ook de huidplaten van 5 mm aangebracht. De doorvoerkokers, welke gebruikt gaan worden voor de doorvoer van alle electrakabels etc., zijn aangebracht. Vanaf de achterzijde naar de console in de vorm van een vierkante koker.

Vanaf de console naar de punt met 2 kleine kokers, van links naar rechts achterzijde door een aluminium buis, vanaf de accubak onder de hengelkast naar de boeg ook een aluminium buis. Hiermee zorgen we dat alle bekabeling veilig in buizen en kokers ligt en later heel makkelijk vervangen kunnen worden.

De boot wordt nu aan de binnenzijde compleet afgelast alvorens de huidplaten aan de binnenzijde en de randplaten te kunnen plaatsen. Daarnaast wordt ook de tank, welke gemaakt wordt van 6 mm aluminium gehecht, afgelast en afgeperst, ter controle op lekkages.

Update February 2019

The welding work on our own Damocraft 2000 has been stopped for a while because of other assignments.


All transverse and longitudinal frames have now been installed and the skin plates of 5 mm have also been applied. The transit sleeves which are to be used for the transit of all the electrical cables etc., have been installed from the back to the console in the form of a square tube.

From the console to the point with 2 small tubes, from the left to the right by an aluminum tube, from the battery box under the rod box to the bow also an aluminum tube. This ensures that all cabling is safely in tubes and tubes and can be replaced very easily later on. The boat is now completely welded on the inside before being able to place the skin plates on the inside and the edge plates.

In addition, the tank, which is made of 6 mm aluminum, is also welded and pressed, to check for leaks.

 

 

Update

De bouw van de Damocraft 2000 ”Bald Eagle” vordert gestaag. Het casco is zo goed als klaar. Alle langs- en dwarsspanten zijn inmiddels aangebracht. De huidplaten dienen nog aangebracht te worden aan zowel de binnen als de buitenkant, zodat de boot vervolgens aan de binnen en buitenzijde volledig afgelast kan worden. Daarna gaan we beginnen aan het fabriceren van de tank.

Wordt vervolgd. 

Update

The construction of the Damocraft 2000 “Bald Eagle” is progressing steadily. The hull is as good as finished. All longitudinal and transverse rafters have now been fitted. The skin plates must still be applied to both the inside and the outside, so that the boat can then be completely welded on the inside and outside. Then we start with the manufacture of the tank.

To be continued.

 

 

We zijn begonnen!!!

Het snijpakket is afgeleverd en momenteel wordt de eerste Damocraft 2000 ”Bald Eagle” geproduceerd. Hierboven ziet u al een kleine fotoreportage van de eerste werkzaamheden.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte van het gehele proces.

We have started!!!

The cutting package has been delivered and the first Damocraft 2000 ”Bald Eagle” is currently being produced. Above you can already see a small photo report of the first activities.

Of course we will keep you informed of the entire process.

 

 

Welkom bij Damocraft Fishingboats

Momenteel zijn we erg druk bezig met het inrichten en vullen van onze websit, het kan hierdoor voorkomen dat de website nog niet helemaal optimaal werkt. We nodigen u uit om een kijkje te nemen en mocht u vragen en of opmerkingen hebben dan horen wij dat uiteraard graag. 

U kunt contact met ons opnemen via mail: info@damocraft.nl

Welcome at Damocraft Fishingboats

At the moment we are very busy setting up and filling our website, it can appear that the website is not working perfect yet. We invite you to take a look, if you have any questions or comments please let us know.

You can contact us via: info@damocraft.nl